తెలంగాణ

కంచారన కిరణ్ గారు కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

న్యూస్ వన్ టీవీ, హైదరాబాద్‌ :- వేలాది మంది కి ఉపాధి కల్పించి వారి కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని నింపుతున్న కారణ జన్ములు మా అభిమాన పాత్రులు .. కిరణ్ గ్రూప్ చైర్మన్ & ఎం.డి గౌ శ్రీ కంచారన కిరణ్ కుమార్ గారు కి మా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు … మీరు మరిన్ని జన్మదిన వేడుకలు ఆనందంగా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం … మీ న్యూస్ వన్ టీవీ మనేజ్మెంట్ & స్టాఫ్ .

Leave a Reply