ఆంధ్రప్రదేశ్

కంచరణ సాయి సయంతిక గారు కి … హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ..

న్యూస్ వన్ టీవీ, విశాఖ: కిరణ్ గ్రూప్ C.E.O …. గౌ కుమారి కంచరణ సాయి సయంతిక గారు కి మా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు .. మీరు మరిన్ని జన్మదిన వేడుకలు ఆనందంగా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ … మీ న్యూస్ వన్ టీవీ మనేజ్మెంట్ & స్టాఫ్ .

Leave a Reply